Termin coaching pojawia się w różnych sferach życia – jest to interaktywny proces rozwoju, ściśle powiązany z psychologią, w celu realizowania procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb. Coaching znajduje zastosowanie między innymi w biznesie, przyczyniając się do podniesienia jakości i efektywności pracy. Pozwala także poszerzyć posiadane umiejętności. Coach jest osobą, pomagającą swojemu klientowi odkryć i podążać właściwą drogą – prosto do założonego celu.

Co dają studia podyplomowe z coachingu?

Coaching jest cenioną metodą rozwoju, która pozwala osiągnąć upragnione cele zarówno w krótkiej perspektywie, jak i długoterminowo. Nic więc dziwnego, że zwolenników coachingu przybywa, a więc coraz więcej osób decyduje się podążać tą ścieżką kariery. Coach pracuje z klientem, zadając mu liczne pytania, bazując na wcześniej poznanych przez siebie narzędziach coachingowych. Dobierane są one do realnych możliwości i zasobów danej jednostki, co pozwala uwolnić jej potencjał i osiągnąć wyznaczone cele. Nie sięga się tutaj po ocenę rozmówcy, czy doradztwo, gdyż to klient sam dojdzie do tego, co jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Coaching sam w sobie nie daje gotowych rozwiązań, a jedynie wskazówki, jak do nich samodzielnie dojść. Chodzi tutaj głównie o proces rozwojowy. Powodzenie takiego treningu zależy przede wszystkim od osób szkolonych i drzemiącego w nich potencjału.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych z coachingu, dowiadujemy się, jakich zasad należy przestrzegać, aby być skutecznym. Coach powinien być gotowy do służenia pomocą, stale współpracować z zespołem, rozważnie stosować nadzór oraz wierzyć w możliwości zespołu, czyli potencjał tkwiący w każdym człowieku. Jest to krok do samodzielności i chęci doskonalenia się. Klienci rozwijają się w kierunku, który jest dla nich i według nich najbardziej odpowiedni.

Studia podyplomowe - coaching

Studia podyplomowe – coaching

Studia coaching podyplomowe – Kraków

Podczas studiów na kierunku coach i trener mamy możliwość uczestniczenia w zajęciach coachingowych i trenerskich prowadzonych przez praktykujące i doświadczone osoby. Zajęcia są interaktywne – zatem nakłaniają studentów do zaangażowania się w omawiane zagadnienia. W trakcie trwania studiów sięga się także po profesjonalne gry szkoleniowe oraz zróżnicowane metody typu zadania indywidualne i zespołowe, dyskusje, burze mózgów, studium przypadku, demonstracje czy też pracę przed obiektywem.

W celu ukończenia studiów, należy przeprowadzić fragment szkolenia i sesji coachingowej. Na koniec zdobywa się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, czyli zatwierdzony ministerialnie certyfikat. Dzięki nim uczestnik jest w pełni przygotowany do pełnienia roli coacha i trenera. Więcej informacji na temat studiów podyplomowych z coachingu znajduje się na http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/coach-partner-w-rozwoju