Pale CFA, czyli z angielskiego Continous Flight Auger Piles, to rodzaj pali formowanych świdrem ciągłym. Pale wiercone inaczej pale przemieszczeniowe to bardzo skuteczny sposób wzmacniania fundamentów czy też terenu, na którym prowadzone są głębokie wykopy. Pale CFA są rozwiązaniem popularnym ze względu na stosunkowo niski koszt wykonania, a także możliwość stosowania w pobliżu istniejących budynków – ich wykonanie jest bezwibracyjne.

Charakterystyka pali wierconych CFA

Pale CFA są tworzone w procesie wiercenia za pomocą specjalnego ciągłego świdra, który osadzony jest w rurowym rdzeniu. Świder pogrążany jest w podłożu ruchem obrotowym na obraną głębokość. Po osiągnięciu tejże głębokości do świdra wpompowywana jest pod ciśnieniem specjalna betonowa mieszanka, która z kolie wypycha ostrze tracone zamykające rdzeń świdra. W wyniku tego działania świder podnosi się, a beton pod ciśnieniem dokładnie wypełnia trzon pala, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie doskonałego kontaktu pala z gruntem. Kiedy pal jest całkowicie wypełniony betonem, do jeszcze nieutwardzonej mieszanki wprowadzane jest przygotowane wcześniej zbrojenie. W przypadku, kiedy konieczne jest zbrojnie pala CFA o dużej długości, przed wprowadzeniem betonu wprowadza się kosz zbrojeniowy, a jest to możliwe dzięki zastosowaniu rdzenia rurowego o odpowiednio dużej średnicy.

Zastosowanie pali CFA

Pale przemieszczeniowe CFA najczęściej stosowane są w niespoistych gruntach charakteryzujących się wysokim stopniem zagęszczenia, a także w gruntach spoistych twardoplastycznych. Jak już wspominano, można z nich korzystać nawet na placach budowy zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków – metoda wiercenia jest bezwibracyjna. Pale CFA stosowane są powszechnie do zabezpieczania różnego rodzaju osuwisk, skarp, a także w połączeniu z technologią gwoździ gruntowych lub też technologią kotew do ochrony istniejących już budowli. Często pale wiercone znajdują zastosowanie podczas obudowy wykopów, a także do tworzenia palisad. Pale CFA stosowane są również do tworzenia posadowienia głębokiego – polega ono na przeniesieniu obciążenia z fundamentów na warstwy nośne. Warto wspomnieć też możliwości użycia pali wierconych podczas różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych takich jak budowa dróg, tuneli, mostów czy też ochrony przeciwpowodziowej. Pale CFA to jeden z najczęściej stosowanych elementów wzmacniających podczas prac budowlanych zakładających głębokie wykopy lub wymagających zabezpieczenia ternu przed osuwaniem się gruntu.