Nowy rok, jak to bywa w prawnych regulacjach, niesie ze sobą wiele zmian. Szczególnie istotne dla wszystkich pracujących na umowę o pracę są te, które wynikają z nowelizacji Kodeksu pracy. Jakie zmiany czekają na pracowników i pracodawców w 2019 roku?

Zmiany w kwestii wypłacania wynagrodzenia

Do istotnych zmian, jakie czekają pracowników i pracodawców w 2019 roku, należy wprowadzenie jako podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia przelewu na rachunek bankowy. Do tej pory podstawową formą płatności było przekazywanie wynagrodzenia w formie wypłaty gotówki na rękę. Pracownik mógł oczywiście otrzymywać wypłatę na konto bankowe, jednak musiał na to albo wyrazić pisemną zgodę, albo regulacja tego typu wynikała z układu zbiorowego pracy.

kodeks pracy

Zmiany wprowadzone w tym roku niejako odwracają tę sytuację. Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy, o obowiązku podania numeru konta bankowego, musi przekazać niezbędne do przelewu dane. Jeśli jednak pracownikowi zależy na otrzymywaniu wynagrodzenia w gotówce, wystarczy złożyć pisemne podanie do pracodawcy o formę płatności wypłaty na rękę.

Co z przechowywaniem akt osobowych?

Zasady przechowywania akt osobowych przez pracodawców również ulegną zmianom, które dla pracodawców będą korzystne. Do tej pory istniał obowiązek przechowywania akt pracowniczych przez 50 lat od ustania stosunku pracy. Wprowadzone zmiany zmniejszają ten okres do 10 lat – jeśli danego stosunku pracy nie dotyczą odrębne regulacje prawne i nie toczy się żadne postępowanie wyjaśniające, do którego potrzebne są dane dokumenty. Pracownik musi otrzymać informację o czasie zniszczenia dokumentów, tak aby miał możliwość wcześniejszego odbioru dokumentacji.

Z jakich zmian na razie zrezygnowano?

Szumnie zapowiadane zmiany w kwestiach urlopu nie zostaną na razie wprowadzone. Projekt nowelizacji przewidywał 26 dni urlopu dla wszystkich etatowych pracowników – obecnie zatrudnieni z krótkim stażem pracy mogą liczyć początkowo jedynie na 20 dni urlopu w ciągu roku.

W tym roku nie zostaną również wprowadzone zmiany w urlopie na żądanie – który nadal ma wynosić cztery dni. Jednak według nowelizacji pracownik będzie miał obowiązek zawiadomienia pracodawcy o konieczności wzięcia dnia wolnego – 24 godziny wcześniej. Kontrowersje wzbudziła również propozycja w kwestii niewykorzystanego urlopu, który miałby przepadać, jeśli nie zostałby wykorzystany przez pracownika do pierwszego kwartału następnego roku. Wszystkie aktualne przepisy zawiera Kodeks pracy. Warto zaopatrzyć się w Kodeks wraz z komentarzem, który w przystępny sposób wyjaśnia wszystkie prawne zawiłości stosunków pracowniczych oraz obowiązków leżących zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.