Studia to możliwość zdobycia cennego wykształcenia, a nawet pierwszego doświadczenia zawodowego. Dalsza nauka jednak sporo kosztuje, dlatego nie każdy może sobie pozwolić na studiowanie. Młodzi ludzie mogą starać się o otrzymanie kredytu studenckiego, który będzie mógł pokryć niezbędne wydatki i umożliwi sfinansowanie dalszej nauki.

Czym jest kredyt studencki?

Banki przewidziały specjalną ofertę dla uczniów chcących kontynuować naukę. Kredyt studencki to produkt finansowy, który wyróżnia się niskim oprocentowaniem i korzystnymi warunkami spłaty. Kredyt wypłacany jest co miesiąc na konto studenta i może trwać przez cały okres studiów, łącznie z przewodem doktorskim. Miesięczna transza z reguły wynosi 600 zł, jednak w specjalnych sytuacjach bank może udzielić nawet 800 zł wsparcia finansowego lub na wniosek studenta zmniejszyć miesięczną kwotę wypłat. Pieniądze wypłacane są przez okres trwania roku akademickiego, czyli przez 10 miesięcy. Najważniejszą cechą takiego kredytu jest to, że nie trzeba go spłacać od razu. Rozpoczęcie regulowania zadłużenia rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów, dzięki czemu kredytobiorca ma czas na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej i znalezienie stałej pracy bez dodatkowego obciążenia kredytem.

Prawo bankowe

Dla kogo jest kredyt studencki?

O takie wsparcie finansowe może ubiegać się każdy student, który potrzebuje dofinansowania na dalszą naukę. Prawo bankowe jasno określa zasady na jakich udzielany jest kredyt oraz warunki jakie muszą być spełnione do jego uzyskania. Z takiej pomocy najczęściej korzystają osoby, których rodzinna sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów związanych z kontynuacją nauki. Warto jednak zaznaczyć, że najubożsi studenci mogą nie otrzymać kredytu studenckiego, gdyż do jego zaciągnięcia potrzebni są żyranci osiągający określony pułap dochodów. Oprócz tego warunkiem uzyskania dofinansowania jest kryterium wieku do 25 lat. Prawo umożliwia również udzielanie kredytu osobom na studiach doktoranckich, dlatego regulacje w kwestii przyznawania wsparcia finansowego są bardzo elastyczne.

Jak otrzymać kredyt studencki?

Procedura przyznania kredytu nie jest skomplikowana, jednak wymaga skompletowania niezbędnej dokumentacji. Do wniosku kredytowego należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz zaświadczenie o dochodach rodziny. Potrzebna też będzie dokumentacja dotycząca poręczycieli, co jest zabezpieczeniem dla banku na wypadek braku spłaty kredytu.