Dbanie o swój wizerunek oraz kreowanie własnej marki to nie są zagadnienia nowe – już od wielu dziesięcioleci politycy, celebryci, gwiazdy filmowe, piosenkarze oraz inne osoby medialne zastanawiają się, jak wyróżnić się z tłumu.

Jest to zagadnienie o tyle istotne, iż współczesny świat opiera się na wszechobecnej konkurencji, a brak pozytywnego wizerunku własnej osoby może skutkować nie tylko gorszą pracą i płacą, ale także niepowodzeniami w życiu osobistym. Zatem jak kreowanie własnej marki wpływa na codzienne funkcjonowanie? I przede wszystkim – co zrobić, aby taką własną markę wykreować?

Czym jest marka osobista

Każda osoba – bez względu na to, kim jest, gdzie mieszka, jaki posiada zawód i jaki jest jej stan majątkowy – posiada własną marką. Czym ona jest? Najogólniej mówiąc własna marka to „ja”, czyli wszystko to, z czym się kojarzę i co mnie określa. W tym miejscu należy podkreślić, iż marka osobista nie jest do końca tożsama z wizerunkiem.

Wizerunek dotyczy tego, jak inni postrzegają naszą osobę – w związku z tym może być on nieprawdziwy i sztucznie wykreowany. Natomiast marka osobista dotyczy przede wszystkim cech wewnętrznych i jest to połączenie wewnętrznej prawdy o sobie z tym, jak nas widzą inni.

Marka osobista to połączenie wiedzy i umiejętności, które pozwalają stworzyć obraz osoby profesjonalnej i charakteryzującej się pełnym autorytetem. Osoba posiadająca silną osobistą markę konsekwentnie realizuje karierę zawodową, wyznaje spójne zasady i kieruje się w życiu niezłomnym kodeksem etycznym.

Własna marka

Własna marka

Kreowanie własnej marki

Kreowanie własnej marki to długi i wieloetapowy proces, który z jednej strony obejmuje poznawanie samego siebie i doskonalenie pozytywnych aspektów, a z drugiej dbanie o swój wizerunek i niejako „pozycjonowanie” własnej osoby na rynku.

Na proces kreowania marki osobistej składa się poznanie (czyli odkrywanie tego, co w nas najlepsze), wzmocnienie (czyli utrwalenie pozytywnego wizerunku samego siebie), wyeksponowanie (czyli wyróżnienie się z tłumu) oraz utrwalenie (czyli zakorzenienie w świadomości innych pożądanego wizerunku).

Kreowanie własnej marki to sprytne połączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym oraz zademonstrowanie unikalnego i zapadającego w pamięć wizerunku. Osoba posiadająca silną osobistą markę jest świadoma własnych atrybutów oraz możliwości i dzięki temu osiąga wszystkie założone cele.