Każdy chciałby, aby w jego przedsiębiorstwie nie dochodziło do wypadków, ani innych nieszczęśliwych wydarzeń. Jednak uniknięcie zagrożenia wymaga jego wcześniejszej identyfikacji. Co więcej, umiejętność identyfikacji zagrożeń to obowiązek prawny przełożonych.

Trafna ocena ryzyka zawodowego

Podstawą identyfikacji zagrożeń jest bez wątpienia trafna ocena ryzyka zawodowego. Wielu wydaje się, że w danym zakładzie pracy, a nawet zawodzie, ryzyko jest pewną stałą, dlatego wystarczy zasięgnąć opinii specjalisty, aby je poznać. Jednak w rzeczywistości ryzyko jest zmienne i zależne od wielu czynników, takich jak:

  • rodzaj sprzętu
  • wprowadzenie nowych urządzeń
  • zmiany kadrowe
  • specyfika danego zespołu
  • modyfikacja profilu działania przedsiębiorstwa/oddziału
  • i wiele innych

Tym samym przełożeni powinni poznać metody oceny ryzyka zawodowego, a nie tylko aktualne zagrożenie. Muszą potrafić w każdej sytuacji trafnie oszacować zagrożenie. Służą temu szkolenia, podczas których fachowcy w dziedzinie BHP przekazują narzędzia do oceny ryzyka. Przedstawiają procedurę identyfikacji zagrożeń oraz wskazują metody trafnej analizy sytuacji.

Dla kogo edukacja z zakresu identyfikacji niebezpieczeństw?

Nie ma wątpliwości, że każdy pracodawca powinien posiadać wiedzę, pozwalającą mu identyfikować wszelkie zagrożenia obecne w zakładzie pracy. Niemniej jednak jedna osoba nie jest w stanie samodzielnie sprawować kontroli nad dużym przedsiębiorstwem. Potrzebna jest wtedy pomoc menadżerów, dyrektorów i kierowników, którzy również powinni przejść odpowiednie przeszkolenie. Procedura identyfikacji zagrożeń powinna zostać szczegółowo przedstawiona również osobom bezpośrednio nadzorującym pracę. Muszą oni potrafić szybko zauważyć nowe zagrożenia na stanowisku pracy oraz wiedzieć, komu je zgłosić.

ocena ryzyka zawodowego

Gdzie na szkolenie?

Szkolenie z zakresu identyfikacji wszelakich zagrożeń to zadanie dla profesjonalnej firmy zajmującej się bezpieczeństwem i higieną pracy. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu konkretnych fachowców należy się upewnić, że posiadają oni uprawnienia oraz niezbędne doświadczenie. Na polskim rynku działa dzisiaj kilka firm posiadających wyjątkowo wysokie oceny w kwestii rzetelności i profesjonalizmu. Wśród nich jest Alerta, czyli firma kompleksowo zajmująca się kwestiami wdrażania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w zakładach pracy. W szerokiej ofercie firmy znajdują się również szkolenia z identyfikacji zagrożeń, prowadzone w dowolnych miejscach wyznaczanych przez klientów na terenie całej Polski. Przykładowe lokalizacje, w których pojawiają się specjaliści zatrudniani przez Alertę to: Warszawa, Olsztyn, Rzeszów, Wrocław, Szczecin, Katowice.