Trudno o wykształcenie zapewniające większe i rozleglejsze wpływy niż oferują to studia prawnicze. Przykłady potwierdzające tę teorię widzimy na co dzień wokół nas, w pracy, w mediach. Potwierdzają to również rankingi najbardziej wpływowych prawników przygotowywane przez niektóre polskie gazety. Co z nich wynika?

Prawnicy w rankingach

W rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” z 2015 roku, przygotowanego i opublikowanego przez serwis Gazeta Prawna.pl, Jadwiga Sztabińska – redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej – pisze: „Kiedy ułożyliśmy tegoroczną listę wpływowych prawników, pomyślałam sobie po raz kolejny, że ludzie z dyplomem wydziału prawa są wszędobylscy w dobrym tego słowa znaczeniu”. I rzeczywiście, już sama pierwsza trójka tego rankingu pokazuje, jak różnorodne stanowiska zajmują dziś osoby po studiach prawniczych. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej czy wiceminister pracy i polityki społecznej to tylko przykłady. Właśnie ci ludzie w 2015 roku znaleźli się w pierwszej trójce wspomnianego rankingu, lecz rywalizacja na tym polu jest ogromna. Dlaczego? Ponieważ studia prawnicze zapewniają nie tylko szerokie wykształcenie, ale i przygotowują do pracy na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Ich absolwenci, jak mało kto, są w stanie poradzić sobie z ciążącą na nich presją i odpowiedzialnością. I potwierdzają to każdego dnia.

Prawnicy w polityce

Obecność prawników czy po prostu absolwentów studiów prawniczych w polityce to rzecz nie tylko jak najbardziej normalna, ale wręcz pożądana. W latach, w których ilość osób z wykształceniem prawniczym zasiadających w ławach sejmowych spadała, wielu specjalistów i obserwatorów polskiej sceny politycznej otwarcie utyskiwało na ten fakt. Nic dziwnego, w końcu politycy, jak mało kto, muszą być czuli na przestrzeganie prawa i działanie w jego granicach. Nic zaś tak mocno nie zapewni przestrzegania tej zasady, jak dogłębna znajomość prawa i świadomość tego, czym grozi łamanie go. Tego zaś nikt, kto nie spędził co najmniej kilku lat na studiowaniu prawa, nigdy nie osiągnie.

Studia prawnicze

Studia prawnicze

Obecnie bardzo wiele osób pełniących najwyższe funkcje w państwie to prawnicy lub absolwenci studiów prawniczych. Wielu prawników znaleźć też można na niższych szczeblach administracyjnych, zwłaszcza w administracji samorządowej. Ich wiedza i doświadczenie jest tam wprost trudna do przecenienia.

Prawnicy w biznesie

Oczywiście nie tylko administracja państwowa bardzo chętnie korzysta z wiedzy absolwentów studiów prawniczych. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w biznesie, zarówno prywatnym, jak i w spółkach Skarbu Państwa. Przy obecnej ilości przepisów prawa i stopniu komplikacji poszczególnych regulacji, ich pomoc jest po porostu nieodzowna. Można więc znaleźć ich w radach nadzorczych, zasiadających w fotelach prezesów lub pełniących funkcję wysoko opłacanych doradców. Bez ich znajomości prawa, każda większa firma łato mogłaby popaść w poważne tarapaty.