Jesienią tego roku wejdą w życie przepisy nowej ustawy o wieku emerytalnym. Zgodnie z obietnicami Prezydenta i rządu Prawa i Sprawiedliwości, wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Czy decyzja ta będzie miała wpływ na ochronę pracowników przed zwolnieniem? Czy dotyczyć będzie również zatrudnionych na umowę zlecenie? Jakie koszty poniesie państwo po zmianie przepisów o wieku emerytalnym?

Ochrona pracownika, ale nie zleceniobiorcy

Nowa ustawa, wraz ze zmianą wieku emerytalnego, wprowadza również możliwość kontynuowania pracy przez osoby, które wiek ten już osiągnęły. Pojawiły się jednak głosy, iż obniżenie wieku emerytalnego może oznaczać, iż pracodawcy będą chcieli pozbywać się osób w wieku emerytalnym, co w razie odmowy przejścia na emeryturę może kończyć się zwolnieniem pracownika.

Moja emerytura

Moja emerytura

Zdaniem ekspertów taka sytuacja z prawnego punktu widzenia będzie niemożliwa. Pracownikom, którzy w chwili wejścia w życie nowej ustawy pozostało 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego liczonego według obowiązujących dotychczas przepisów (odpowiednich dla konkretnych roczników i wynoszących 67 lat), przysługuje ochrona prawna wynikająca z kodeksu pracy. Osoby takie nie będą mogły zostać zwolnione. Podobny okres ochronny przysługiwał będzie również osobom, które podpiszą umowę o pracę po 1 października 2017 roku (data wejścia w życie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny), nie będącym jednocześnie w wieku 67 lub więcej lat.

Zapis o osobach nawiązujących stosunek pracy po 1 października 2017 roku został dodany do ustawy ze względu na powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2013 r.

Ochrona przed zwolnieniem osób w wieku emerytalnym dotyczyć będzie, niestety, wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Oznacza to, że wprowadzające ją przepisy nie obejmą pracowników zatrudnionych na podstawie innych umów, w tym też i zleceniobiorców.

Koszty dla państwa, zysk dla obywateli

Eksperci szacują, iż łączny koszt zmian dla sektora finansów publicznych do roku 2019 sięgnie 40 mld zł. W dalszej perspektywie nowa ustawa o wieku emerytalnym najprawdopodobniej wiązać się będzie z dalszym wzrostem wydatków z budżetu państwa. Jak przyznaje Biuro Analiz Sejmowych, reforma wchodząca w życie jesienią tego roku, do 2025 roku będzie kosztować państwo 140 mld zł.

Należy jednak pamiętać, iż obniżenie wieku emerytalnego to nie jedyna zmiana, jaka wchodzi w życie w 2017 roku. Od 1 marca mamy do czynienia z nowymi stawkami minimalnego świadczenia emerytalnego oraz z nowymi wymaganiami do jego otrzymania. Obecnie aby otrzymać takie świadczenie, kobiety muszą mieć za sobą 20 lat pracy, a mężczyźni 25 (sprawdź, kiedy przejdziesz na emeryturę za pomocą kalkulatora „Moja emerytura” na prywatnaemerytura.pl).