Według ustawy z 22 sierpnia 2005 roku polski system szkolnictwa wyższego przyjął tak zwane bolońskie zasady kształcenia wyższego. W praktyce oznacza to, iż każda uczelnia wyższa wprowadziła trójstopniowy system edukacji, obejmujący trzy stopnie: pierwszy (studia licencjackie), drugi (studia magisterskie) oraz trzeci (studia doktoranckie).

Jednocześnie ustalono, iż pewne kierunki studiów (na przykład prawo, medycyna, psychologia, weterynaria, teologia oraz farmacja) wymagają – ze względu na specyfikę kształcenia – zachowania formy jednolitych studiów magisterskich. System boloński zrewolucjonizował polskie szkolnictwo wyższe i skłonił do zadawania następujących pytań: co dają studia licencjackie i jakie studia licencjackie wybrać, aby zapewnić sobie dobry start w dorosłe życie?

Studia

Studia

Jak wyglądają studia licencjackie

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zakłada, iż studia licencjackie (czyli tak zwane studia pierwszego stopnia) trwają co najmniej trzy lata, a ich ukończenie wiąże się z napisaniem i obronieniem pracy licencjackiej oraz uzyskaniem tytułu licencjata. Z założenia studia pierwszego stopnia mają zapewnić studentowi zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu wybranej dziedziny nauki.

„Zdobyta wiedza z jednej strony powinna umożliwić wejście na rynek pracy i swobodne poruszanie się w zakresie zdobytego zawodu, z drugiej natomiast powinna dać solidne podstawy do ewentualnego kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (czyli magisterskich)” – http://grafika.wse.krakow.pl/studia/studia-i-stopnia/.

Jednocześnie – jak podkreślają zwolennicy wprowadzonego systemu – studia licencjackie zapewniają pewną elastyczność i możliwość zmiany wybranej drogi.

Co zatem dają studia licencjackie? Przede wszystkim możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych już po trzech latach nauki, bez konieczności jej kontynuowania przez kolejna lata. Poza tym nie ograniczają studenta do jednej tematyki – kontynuowanie studiów magisterskich nie wiąże się z koniecznością pozostania przy tej samej dziedzinie nauki.

Jakie studia licencjackie wybrać

Kwestia wyboru odpowiedniego kierunku studiów to zagadnienie, które dotyczy niemal wszystkich maturzystów kończących szkołę średnią. Wybór nie jest prosty, gdyż na szali często stawia się indywidualne zainteresowania i wymagania współczesnego rynku pracy.

Wielu studentów decyduje się na naukę zawodu, który być może nie jest zgodny z ich zainteresowaniami, ale umożliwia zdobycie dobrego zawodu. W tym kontekście trzyletnie studia licencjackie dają swego rodzaju zabezpieczenie (na przykład możliwość podjęcia pracy, korzystania ze staży bądź praktyk), a jednocześnie umożliwiają kontynuowanie nauki i zdobycie zupełnie odmiennego zawodu.