Odzież robocza kojarzona jest powszechnie z odzieżą używaną przez pracowników budowlanych, mechaników lub tzw. drogowców. Mało kto wie, że do odzieży roboczej zaliczana jest również odzież używana przez pracowników służby zdrowia, a nawet przez pracowników gastronomii.

Odzież gastronomiczna to odzież robocza

Na wstępie należy dokonać ważnego rozróżnienia odzieży noszonej przez pracowników poszczególnych branż na odzież roboczą oraz odzież ochronną. Podstawową, z formalnego punktu widzenia, różnicą pomiędzy oboma typami odzieży jest fakt, iż odzież robocza nie wymaga certyfikowania, natomiast odzież ochronna, aby mogła być dopuszczona do użytku, musi posiadać odpowiednie, określone przepisami certyfikaty.

Odzież gastronomiczna

Odzież gastronomiczna

Z praktycznego punktu widzenia odzież robocza ma za zadanie zabezpieczanie noszące ją osoby przed czynnikami zagrażającymi ich zdrowiu oraz wszelkimi uszkodzeniami (poplamieniem, rozdarciem, przecięciem, przetarciem) prywatnego odzienia. Nie wolno jednak zapominać również o jeszcze jednej, niezwykle ważnej funkcji odzieży roboczej, czyli o funkcji informacyjnej. Ważnym zadaniem odzieży roboczej jest reklama, promocja oraz informowanie o tym, jaką branżę (lub dokładniej – jaką firmę) reprezentuje nosząca ją osoba. Doskonale widać to po wspominanej już odzieży medycznej oraz odzieży gastronomicznej.

Odzież gastronomiczna dawniej i obecnie

Odzież gastronomiczna stanowi dość szczególny rodzaj odzieży roboczej. Rozpatrując jej wygląd, znaczenie oraz funkcjonalność, należy pamiętać o tym, iż podstawowe wzory odzieży gastronomicznej należą do najstarszych spośród wszystkich rodzajów odzieży roboczej. Wszelkie używane współcześnie fartuchu, czepki, zapaski kelnerskie wywodzą się z czasów, gdy grupa zawodowa pracowników gastronomii dopiero się kształtowała. Wystarczy wspomnieć, że pierwsze zapaski nosili już dawni karczmarze, co zresztą było zapożyczeniem od gospodyń wiejskich i noszonego przez nich stroju – zarówno do pracy, jak i odświętnie (choć, rzecz jasna, odświętne zapaski prezentowały się dużo okazalej, niż te robocze).

Długą historię posiadają również słynne kucharskie czepki, które pojawiły się na szlacheckich dworach całej Europy, bardziej niż funkcję roboczą i estetyczną (chroniły potrawy przed włosami i innymi zanieczyszczeniami przenoszonymi przez gotujących) posiadały znaczenie reprezentacyjne i informujące o statusie noszącej ją osoby.

Noszona obecnie odzież gastronomiczna przeszła długą ewolucję, która nie tylko udoskonaliła jej jakość, ale i funkcjonalność. Dodatkowo, współczesne fartuchy czy zapaski nie tylko doskonale chronią pracowników, ale i stanowią świetny nośnik informacji i przekazu marketingowego.