Prowadząc własną działalność gospodarczą jesteśmy związani obowiązkiem przedstawiania rozliczeń podatkowych przed organami administracji takimi jak Urząd Skarbowy. Mimo regularnych kontroli przedsiębiorców, wciąż zdarzały się nadużycia i wyłudzenia związane z podatkami, dlatego Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić w pełni zinformatyzowany system JPK dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Co to jest JPK?

JPK to Jednolity Plik Kontrolny będący zbiorem danych wygenerowanych w specjalnych systemach informatycznych. Plik musi posiadać ujednolicony format, aby organy kontroli skarbowej mogły w łatwy sposób analizować i sprawdzać przesłane przez przedsiębiorce dane. JPK zawiera między innymi informacje na temat operacji finansowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę w ciągu ubiegłego miesiąca rozliczeniowego, co ma za zadanie zapobiegać wyłudzeniom podatku. Jednolity Plik Kontrolny jest generowany i przekazywany w formie elektronicznej do Ministra Finansów, skąd następnie deleguje się go do właściwych urzędów skarbowych.

Po co i dla kogo został wprowadzony JPK?

Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić JPK dla przedsiębiorców, aby nie tylko uprościć całą procedurę kontroli skarbowej, ale także zapobiegać wyłudzeniom. Przesyłanie i generowanie dokumentacji rozliczeniowej za pomocą systemów informatycznych stwarza mniejsze możliwości oszustwa, a także ułatwia przeglądanie dokumentacji księgowej w razie wykrycia nieprawidłowości. Jednolitym Plikiem Kontrolnym objęci są nawet mikro przedsiębiorcy, który rozliczają się na podstawie VAT. W niektórych przypadkach organ kontrolny może wezwać do złożenia JPK w określonym terminie i wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do przestawienia niezbędnej dokumentacji księgowej. Więcej informacji na temat prowadzenia firmy od strony prawnej znajdziesz na blogu  https://www.profinfo.pl/blog/. W publikowanych poruszane są ważne kwestie związane rozwojem biznesu oraz aspektami prawnymi, które przydadzą się nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom poszukującym odpowiedzi na nurtujące pytania.

Czego dotyczy JPK?

Jednolity Plik Kontrolny zorganizowany jest tak, aby zawierał niezbędne do kontroli dane i ułatwiał ich przegląd. JPK musi zawierać między innymi:

  • księgi rachunkowe,
  • wyciągi z banków,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży,
  • podatkową księgę rozchodów i przychodów,
  • faktury VAT.

JPK generowany jest w systemach informatycznych do prowadzenia księgowości w firmie, co także jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorcy na wypadek kontroli skarbowych. Do JPK ma bezpośredni dostęp właściciel firmy, co również może być używane jako środek kontrolny pracy księgowych w firmie i wykorzystywany do analizowania wydatków przedsiębiorstwa w celu optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.