Obecnie kotwy są w zasadzie niezastąpione na wielu placach budowy, a także w górnictwie. Warto nieco bliżej przyjrzeć się specyfice kotew oraz ich rzeczywistemu przeznaczeniu. Zatem do czego służy element tego typu? Dlaczego jest tak niezbędny? Czy kotwy czymś się między sobą różnią?

Kotwy a obudowa wyrobisk

Głównym zadaniem omawianych elementów jest stworzenie obudowy wyrobiska. Tradycyjne kotwy górnicze często są wykorzystywane jako elementy większej obudowy powłokowej. Niemniej jednak lepszej jakości, nowoczesne kotwy zwykle mogą tworzyć samodzielną obudowę kotwową. Może to być jednak przynajmniej częściowo uzależnione od ukształtowania otoczenia.

Najogólniej można zatem stwierdzić, że kotwy to swego rodzaju podpory. Mogą one podtrzymywać obudowy podporowe, ale też warstwy stropu. Ponadto, stanowią podporę w górotworach wyrobiskowych. Należy zauważyć, że o możliwych zastosowaniach kotwi decyduje jakość ich wykonania. Niezwykle istotny jest również sposób montażu. Niektóre metody umożliwiają montaż kotwi górniczych w niemal każdych warunkach, a inne stwarzają duże ograniczenia w tej kwestii.

kotwy

Innowacyjne kotwy wklejane

Nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym, które zyskuje coraz większe uznanie, jest stosowanie kotew górniczych wklejanych. Jedną z ich kluczowych zalet jest bez wątpienia uniwersalność. Ponadto, zastosowanie elementu tego typu nie wymaga zmniejszania wyrobiska. Co więcej, kotwy górnicze tego rodzaju zapewniają oszczędność materiałów. Po prostu kotwy te stosować można niemal zawsze. Jak nietrudno domyślić się po nazwie kotwi wklejanych, montuje się je z wykorzystaniem kleju. Jak to wygląda w praktyce?

Pierwszym etapem jest wywiercenie otworu. Jego długość powinna być taka sama, jak długość żerdzi otworu kotwowego. Następnie wprowadza się klej w ładunkach wklejających. W ten sposób w wywierconym otworze pojawia się spoiwo. Pozostaje już tylko wprowadzić żerdź. Wykonuje się to ruchem postępowo-obrotowym w określonym tempie. W ten sposób masa wklejająca zostaje wymieszana, a następnie dochodzi do jej związania.