Własna firma daje po prostu wolność, możliwość pracy kiedy się chce i gdzie się chce. Jednak gdy zaczniemy się temu przyglądać bliżej, okaże się, że aby firma była rentowna trzeba poświecić jej znacznie więcej pracy i uwagi niż na etacie.

Koszty jedno osobowej działalności

Koszty jedno osobowej działalności w dużym stopniu zależą od branży w jakiej działamy. Jest jednak grupa kosztów, która jest stała dla wszystkich przedsiębiorców, to jest zus i skarbówka. Już Benjamin Franklin mawiał, że pewne są tylko śmierć i podatki- i niestety miał rację.

Zus to obecnie dla jedno osobowej działalności koszty rzędu 1228,70 zł dla firm prowadzących działalność dłużej lub 520,10 zł dla firm w pierwszych dwóch latach funkcjonowania.
Podatki to już sprawa indywidualna i zależy od tego czy wybierzemy opodatkowanie na zasadach ogólnych czy podatek liniowy.

Podatek

Podatek dochodowy od osób fizycznych czyli PIT opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki, terminem płatności jest 20 dzień następnego miesiąca, lub kwartału jeśli zaliczki wpłacane są kwartalnie.

Decyzję o formie opłacania zaliczek wybiera się już na etapie wpisu do CEIDG, jednak nie jest to decyzja na całe życie, można dokonać zmiany, jednak ustawodawca zastrzegł, że dokonać można tego tylko w określonym terminie a mianowicie- można to zrobić do 20 stycznia roku podatkowego, którego nowa forma ma dotyczyć.

Są trzy możliwości wyboru terminu odprowadzania zaliczek na podatek :
-co miesiąc,
-co kwartał,
-w sposób uproszczony.