Wentylacja w firmie to duże udogodnienie. Aby działała niezawodnie, należy o nią dbać. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Układ wentylacyjny zawiera szereg różnych elementów, w tym między innymi takie jak czerpnie powietrza, przewody wentylacyjne, filtry, nagrzewnice i chłodnice, skrzynki rozprężne, tłumiki akustyczne czy nawiewniki.

Aby wentylacja działała prawidłowo, wszystkie te komponenty muszą ze sobą odpowiednio współpracować i muszą być w dobrym stanie technicznym.

Stan układu wentylacyjnego zależy nie tylko od zastosowanych komponentów, ale również od tego, jak jest on użytkowany. Jeśli wentylacja nie będzie zadbana, może być narażona na częstsze usterki, może być droższa w eksploatacji, a nawet niebezpieczna dla użytkowników, ponieważ mogą rozwijać się w niej drobnoustroje – grzyby, bakterie, wirusy.

Wentylacja – ważna systematyczna kontrola, konserwacja i czyszczenie

Układ wentylacji powinien być regularnie kontrolowany pod kątem jego czystości oraz prawidłowości działania. Systematyczna inspekcja pozwala na zmniejszenie kosztów użytkowania układu, ponieważ w porę można wtedy wykryć nieprawidłowości i usunąć je, zanim spowodują kosztowne straty.

Elementy wentylacji powinny być też poddawane pracom konserwacyjnym, zgodnie z zaleceniem producenta.

skrzynki rozprężne

Ważnym etapem w dbaniu o wentylację jest także dokonanie wymiany filtrów – osadzające się na nich zanieczyszczenia mogą powodować obniżenie jej wydajności działania.

Aby wentylacja i jej elementy, w tym skrzynki rozprężne oraz tłumiki akustyczne były czyste, należy co jakiś czas przeprowadzać ich czyszczenie.

Stosuje się dwie główne metody czyszczenia wentylacji – na sucho oraz na mokro. Czyszczenie na sucho polega na zastosowaniu specjalnych szczotek i odkurzaczy. Na mokro czyści się głównie te kanały wentylacyjne i komponenty, które narażone są na zatłuszczenie. Stosuje się wtedy metodę parową lub odpowiednie środki chemiczne. Można przeprowadzić też dodatkową dezynfekcję.

Skorzystaj z pomocy fachowców i zadbaj kompleksowo o wentylację w firmie!

Usługi w ramach kontroli, konserwacji i czyszczenia układów wentylacyjnych oferowane są przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy.

Dysponują one odpowiednimi urządzeniami oraz narzędziami pozwalającymi na skuteczne i szybkie sprawdzenie stanu wentylacji i jej komponentów oraz na dokonanie niezbędnych inspekcji i czyszczenie.

Zadbany układ wentylacyjny działa wydajniej, jest mniej podatny na uszkodzenia mechaniczne, a także jest bezpieczniejszy dla osób przebywających w wentylowanym obiekcie.