Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Każdego roku kilkaset osób traci życie w wyniku pożaru. Większość z nich to ludzie narażeni na kontakt z trującymi substancjami takimi jak bezwonny tlenek węgla. Zdarzeń z udziałem ognia możesz uniknąć, wystarczy zastosować kilku prostych zasad.

Bezpieczeństwo instalacji

Jak dowodzą badania, większość pożarów wybucha w kuchni. Właśnie w tym miejscu domu krzyżują się instalacje elektryczne i gazowe. Należy zadbać o ich stan techniczny. Regularne kontrole dokonane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów pozwolą uniknąć zagrożenia.

Jeśli Twoja instalacja pamięta czasy komunizmu, warto pomyśleć o jej wymianie. Stare systemy nie są dopasowane do obciążeń wywołanych współczesnym sprzętem elektrycznym. W godzinach szczytu, kiedy do sieci podpięte jest wiele urządzeń, przegrzewają się, co może wywołać przebicia i iskrzenie.  Nie wolno zapominać również o wyłączeniu urządzeń podczas wychodzenia z mieszkania, najmniejsza iskra może być przyczyną dużego pożaru.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Jednym z istotnych czynników zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym są zapobiegawczo opracowywane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pozwalają uniknąć zgubnych skutków zaprószenia ognia i określa główne aspekty działań w razie zagrożenia.

Pismo ma na celu jasne wskazanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych, dróg ewakuacyjnych oraz sposobów postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego sprawnej ewakuacji budynku. Dla służb gaśniczych stanowi szybki sposób orientacji w specyfice zabudowania, lokalizacji kluczowych miejsc i hydrantów. Jego sporządzenie jest obowiązkowe w przypadku obiektów o charakterze użyteczności publicznej, powierzchni magazynowych i produkcyjnych, dzięki czemu możliwa jest prewencyjna ochrona przed ogniem i innymi wydarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu.

Postaw na profilaktykę

O bezpieczeństwie mieszkania i domu należy pomyśleć już na etapie ich planowania i budowy. Aby zminimalizować ryzyko pożaru, warto skorzystać z dostępnych pasywnych środków ochrony przeciwpożarowej, polegającej na jak największej eliminacji łatwopalnych materiałów wykorzystywanych w konstrukcji budynku. Zastosowanie niepalnej wełny skalnej czy niepodatnej na ogień izolacji nie da nam pełnej gwarancji uniknięcia pożaru, ale z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa i znacząco ograniczy zasięg i tempo rozprzestrzeniania się ognia, dzięki czemu zyskasz cenny czas na reakcję i ewakuację.

Zatroszcz się również o obecność podstawowego sprzętu, takiego jak gaśnica, czujniki dymu i temperatury, dzięki którym dowiesz się o zagrożeniu. Nowoczesne urządzenia tego typu wykrywają każdy rodzaj dymu i wydają alarmowe sygnały akustyczne. Jeden egzemplarz monitoruje ok. 70 metrów kwadratowych powierzchni. Pamiętaj o właściwym miejscu ich montażu. Urządzenie zainstaluj na suficie. Unikaj bezpośredniego sąsiedztwa z przedmiotami utrudniającymi przepływ powietrza, takimi jak wentylatory i klimatyzacje.

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Współczesne, inteligentne systemy zarządzania domem pozwalają na automatyczne poinformowanie odpowiednich służb i reagują na każde zagrożenie. Pomyśl o tym już dziś i ciesz się bezpieczeństwem.