Aby uzyskać prawo jazdy w Rzeszowie, należy ukończyć odpowiedni kurs, a następnie zdać egzamin państwowy. Najpopularniejsze są kursy na prawo jazdy kategorii B, które składają się z dwóch części. Chodzi tutaj o teorię i praktykę. Jak one wyglądają?

kurs nauki jazdy kategoria B rzeszów

Część teoretyczna kursu

Kurs na prawo jazdy kat. B ma za zadanie przygotować nas do zdania państwowego egzaminu i obejmuje on dwie części, czyli teoretyczną i praktyczną. Pierwsza obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez instruktora, który omawia istotne zagadnienia i zasady. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. Podczas wykładów i ćwiczeń kursanci uczą się podstaw kierowania pojazdem i zasad dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym. Nauka dotyczy także udzielania pierwszej pomocy. Często też kursanci otrzymują materiały pomocnicze i podręczniki do nauki. Obecnie możliwe jest prowadzenie zajęć także na odległość, dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu. Należy pamiętać przy tym, że takie szkolenie jest nadzorowane przez ośrodek szkolenia kierowców.

Kurs na prawo jazdy kat. b w Rzeszowie – jak to wygląda w praktyce?

Do zajęć praktycznych można przystąpić dopiero po ukończeniu teorii. Blok ten obejmuje 30 godzin zegarowych za kierownicą. Po jeździe na placu manewrowym przychodzi czas na jazdę w mieście. Całe szkolenie trwa zwykle półtora miesiąca, ale okres ten może się wydłużyć, w zależności od kursanta. Najczęściej jednak część praktyczna trwa piętnaście dni i polega na codziennej jeździe z instruktorem przez dwie godziny. Kolejne elementy jazdy wprowadzane są zgodnie z poziomem zaawansowania i umiejętnościami danego kursanta. Każdy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i od uzyskanego wyniku zależy to, czy kursant będzie mógł w ogóle złożyć dokumenty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po pozytywnym ukończeniu kursu przyjdzie nam jeszcze poczekać na termin egzaminu państwowego. Warto wiedzieć, że można odbyć dodatkowe jazdy doszkalające. Jeśli więc nie czujemy się jeszcze pewnie za kierownicą, warto się na nie zdecydować, zanim przystąpimy do głównego egzaminu.

Egzamin wewnętrzny wygląda tak samo jak egzamin państwowy i przeprowadzany jest w formie testu na komputerze, a każdy egzaminowany otrzymuje indywidualny zestaw 32 pytań, które losowane są przez komputer. Egzamin teoretyczny podzielony jest na dwie części, gdzie pierwsza zawiera 20 pytań z wiedzy podstawowej. Dostępne są tutaj odpowiedzi TAK lub NIE. Mamy 20 s na zapoznanie się z pytaniem i 15 s na udzielenie odpowiedzi. W drugiej części czeka na nas 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Tutaj mamy do dyspozycji trzy odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest prawdziwa. Na zapoznanie się z pytaniem i na udzielenie na nie odpowiedzi mamy 50 s. Część teoretyczna egzaminu trwa 25 minut.

Kolejnym kursem na który może zdecydować się kierowca jest kurs ADR.