Założenie własnej działalności gospodarczej w obecnych czasach wydaje się być sprawą banalną – dzięki podpisowi elektronicznemu lub internetowym serwisom transakcyjnym można to zrobić bez wychodzenia z domu, siedząc vis a vis ekranu komputera. W razie chęci założenia spółki z o.o., czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Spółka z o.o. – po pierwsze wspólnicy i wkład własny

Rejestracja spółki z o.o., w przeciwieństwie do tradycyjnej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, następuje w drodze zawarcia umowy o powołaniu spółki przez wspólników. Każdy z nich wnosi do spółki wkład własny, w określonej w umowie wysokości.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnik w spółce był tylko jeden. Takie rozwiązanie w znaczący sposób ułatwia podejmowanie decyzji w firmie posiadającej taką formę prawną, a jednocześnie zabezpiecza jej właściciela przed odpowiedzialnością własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Spółka z o.o., jak zresztą sama jej nazwa wskazuje, za swoje zobowiązania odpowiada w sposób ograniczony, tzn. tylko majątkiem należącym do spółki.

Umowa nie taka zwykła

Oczywiście dla zawiązania spółki nie wystarczy zwykła umowa, spisana pomiędzy wspólnikami. W tym specyficznym przypadku umowa zawarcia spółki musi być spisana za pośrednictwem notariusza, który aktowi powołania spółki nadaje mocy prawnej. Po sporządzeniu umowy wspólnicy wskazują także władze nowego bytu gospodarczego, w postaci zarządu, a także powołują radę nadzorczą, która sprawuje funkcję kontrolną nad zarządem.

Ostatnim etapem jest zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przedkładany jest statut spółki wraz z umową, informacje o osobach upoważnionych do jej reprezentowania, a także określenie danych adresowych i kontaktowych. Po spełnieniu wszystkich powyższych formalności spółka z o.o. może rozpocząć swoją działalność. Prawda, że proste?