Przestępczość jest tym zjawiskiem, które nieodłącznie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Przez kolejne wieki staraliśmy się ją zwalczać, a przynajmniej nauczyć się nad nią panować. Dzisiaj, bogatsi o doświadczenie z różnych krajów oraz kultur, postanowiliśmy je przede wszystkim dobrze poznać, czemu służy m. in. kryminologia i kryminalistyka.

Nauka o przestępczości

Konieczność poznania zjawiska, jakim jest przestępczość, zaistniała w momencie, w którym zjawisko to zaczęło przybierać coraz to bardziej niebezpiecznie i skomplikowane formy. Przez kolejne lata próbowano radzić sobie z nim na różne sposoby. Zaostrzano drastycznie kary, a także budowano instytucje zajmujące się ściganiem i osądzaniem przestępców. Współcześnie wiemy już, że sukces w wykrywaniu sprawców przestępstw nie polega wyłącznie na wykonywaniu podstawowych czynności z zakresu dochodzeniowo-śledczego i operacyjno-rozpoznawczego. Obecnie wykrycie sprawców to proces, w którym konieczne jest zastosowanie specjalistycznej wiedzy poznawczej obejmującej między innymi motywy postępowania osób dokonujących czynów zabronionych, a także okoliczności, w jakich zostały one popełnione. Specjaliści twierdzą, że każda, nawet najbardziej wynaturzona zbrodnia ma swoją logikę. Zarówno jej odkryciem, jak i wszystkimi czynnościami mogącymi w tym pomóc, zajmuje się kryminologia i kryminalistyka. Studia na tej specjalności pozwalają przygotować się do niełatwej, lecz bez wątpienia bardzo potrzebnej i pasjonującej pracy.

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka – studia o wyjątkowym programie

Kryminologia i Kryminalistyka, studia na Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, ma charakter interdyscyplinarny. Będąc specjalnością na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kryminologia i Kryminalistyka zapewnia studentom właściwą wiedzę merytoryczną i praktyczną odnosząca się do teorii przestępstw oraz do metod skutecznej walki z nimi.

Kryminologia i Kryminalistyka to studia dla osób zainteresowanych pracą w strukturach organów ścigania, pasjonujących się tym, w jaki sposób działa ludzki umysł, w zwłaszcza jego mroczna strona. Kierunek ten powinni wybrać również studenci zainteresowani naukami psychologicznymi, medycznymi i technicznymi, szczególnie zaś ci, których fascynują procesy społeczne związane ze zjawiskiem przestępczości.

Kryminologia i Kryminalistyka studia dzienne lub zaoczne to studia o wybitnie praktycznym profilu, dlatego też Wyższa Szkoła Prawa stawia w ich (i nie tylko w ich) przypadku na zajęcia warsztatowe pod okiem specjalistów z resortów siłowych. Ich opieka merytoryczna jest gwarancją doskonałego przygotowania do zawodu.