Bazując na dostępnej wiedzy akademickiej, terroryzm to, mówiąc najprościej, siłowe i systematyczne wymuszanie swoich postulatów za pomocą przemocy, które jest, niestety, we współczesnym świecie coraz częstsze. Terroryzm z biegiem czasu ewoluował. Bioterroryzm, cyberterroryzm, terroryzm ekonomiczny, ideologiczny czy też terroryzm medialny to pojęcia dziś powszechnie znane i, co gorsza, masowo wykorzystywane. Jednak pojawiło się nowe, równie przerażające zjawisko, zwane psychoterroryzmem, któremu dzisiejsza cywilizacja musi stawić czoła.

Ludzka psychika

Zjawisko psychoterroryzmu zostało po raz pierwszy określone przez rosyjskiego pisarza N. Anisimova z Moskiewskiego Anty-Psychotronicznego Centrum. Zgłębiał on pojęcia związane z mechanizmami informacyjnych związków, regulacji oraz kontroli ludzkiej psychiki, a także energii i fizjologii człowieka, czyli szeroko pojętej psychotroniki. Prawdopodobnie dla większości czytających to osób zagadnienie psychotroniki, jak i psychoterroryzmu wydaje się zjawiskiem zaczerpniętym prosto z popularno-naukowej literatury science-fiction. Niestety, to obecnie realne zagrożenie, które jest powszechnie praktykowane już od początku lat 60-tych XX wieku.

Studia licencjackie Psychoterroryzm

Skuteczne i racjonalne wyjaśnienie psychologicznych oraz socjologicznych aspektów dzisiejszego psychoterroryzmu nie jest łatwe, aczkolwiek możliwe. Studia licencjackie Psychoterroryzm w warszawskiej Uczelni Techniczno-handlowej im. Heleny Chodkowskiej (UTH), jako pierwsze tego rodzaju studia w Polsce, umożliwiają zgłębienie oraz poznanie tego zjawiska u samych jego podstaw. Ten innowacyjny kierunek studiów to pierwsza próba wielowymiarowego zbadania, czym tak naprawdę jest psychoterroryzm oraz jak można z nim skutecznie walczyć.

Zrozumieć Psychoterroryzm

Studia licencjackie Psychoterroryzm w warszawskiej UTH mają na celu przygotować studentów do umiejętnego rozpoznawania oznak psychologicznego terroryzmu, ocenienia związków pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, poznawania etapów psychologicznego terroru oraz znalezienia odpowiedzi, jak skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskom.
Studia na specjalności Psychoterroryzm pomagają przede wszystkim zrozumieć, czym jest manipulacja strachem, a także próbują określić zachowanie terrorysty pod kątem występowania w jego organizmie w wyniku odczuwanego stresu trzech substancji – noradrenaliny, acetylocholiny oraz endorfiny, które w połączeniu mają sto razy mocniejszy wpływ na jego psychikę niż większość znanych dziś człowiekowi środków przeciwbólowych oraz psychoaktywnych.
Studia I i II stopnia na specjalności Psychoterroryzm realizowane w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne UTH to studia przede wszystkim dla osób zainteresowanych psychologicznym aspektem badania zjawiska terroryzmu oraz skutecznymi narzędziami jego zwalczania i powstrzymywania.