Klocki konstrukcyjne to zabawki, które odgrywają niezwykle istotną rolę dla ogólnego rozwoju dziecka, w tym przede wszystkim dla jego rozwoju umysłowego i fizycznego. Szczególnie, że ogromna różnorodność dostępnych zestawów stanowi doskonały materiał dla jego urozmaiconej, twórczej i samodzielnej działalności. Poznaj korzyści, jakie wynikają z zabawy klockami konstrukcyjnymi.

Klocki dla dzieci o zróżnicowanej tematyce i różnorodnych kształtach pozwalają dziecku tworzyć konstrukcje zarówno według konkretnego wzoru, jak i zgodnie z indywidualnymi wyobrażeniami dziecka. W przypadku, kiedy kieruje się ono określonym wzorem, uczy się różnych możliwości łączenie ze sobą elementów znajdujących się w zestawie. Z kolei w sytuacji, gdy podczas układania kieruje się wyobraźnią, uruchamia swoje mechanizmy twórcze, które sprawiają, iż ostateczny klockowy twór kształtuje się w trakcie rozwoju konstrukcji. Wykorzystywanie wyobraźni do tworzenia konstrukcji przyczynia się do tego, cały proces jest realizowany bardziej planowo i przemyślanie.

Korzyści wynikające z zabawy klockami

Zabawa klockami konstrukcyjnymi przede wszystkim:

  • stwarza warunki sprzyjające rozwojowi psychicznemu – dziecko przyswaja nowe fakty, zdobywa wiedzę związaną z kulturalnym i społecznym otoczeniem, rozwija sprawność umysłową, utrwala zdobyte doświadczenia i odtwarzanie przebiegu wydarzeń,

  • korzystnie wpływa na rozwój fizyczny dziecka – doskonali on swoją sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętność kształtowania precyzji w układaniu,

  • umożliwia przedstawianie projektów w formie konstrukcyjnej i dzielenie się nimi ze współtowarzyszami, przez co rozwija swoje twórcze myślenie,

  • uczy wykonywania różnych czynności przestrzennych, wydzielania obszarów – wewnątrz i zewnątrz oraz określania kierunków – na górze, na dole itp.,

  • pozwala dziecku zapoznać się z kolejnością następujących po sobie czynności,

  • uczy szeregowania oraz rozróżniania form i kształtów,

  • ułatwia dzieciom późniejsze przyswajanie pojęć matematycznych poprzez samodzielne zdobywanie doświadczeń.

Jak zatem można zauważyć, klocki konstrukcyjne, dzięki różnorodności form, kształtów, wymiarów i kolorów, pełnią niezwykle istotną rolę dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Jednakże należy pamiętać, iż klocki nie tylko świetnie wpływają na rozwój dziecka, ale są również dla dziecka doskonałym źródłem zabawy i rozrywki, które dostarcza im masę przyjemności. Klocki konstrukcje to bowiem zabawki, które świetnie sprawdzają się zarówno w zabawach o charakterze konstrukcyjnym, jak i tematycznym, przez co dają dziecku ogromne możliwość wyboru form i sposobów zabawy, co również zachęca je do ich wykorzystywania w zabawie.