Początek roku jest jednocześnie początkiem gorącego okresu na polskich uczelniach, i to zarówno tych państwowych, jak i prywatnych. Zgodnie z harmonogramem studiów, bez względu na to czy są realizowane w trybie stacjonarnym, czy też w trybie zaocznym, już pod koniec stycznia rozpoczynają się zaliczenia ćwiczeń, stanowiące wstęp do zimowej sesji egzaminacyjnej. To jednak dopiero początek wydarzeń rodem ze studenckiego życia, jakie w styczniu nabierają powoli rozpędu.

Dzieło wieszczy koniec

Najpoważniejszym zadaniem każdego studenta jest oczywiście napisanie pracy dyplomowej. Warto pamiętać, że w obecnie obowiązującym bolońskim systemie nauczania w drodze do uzyskania tytułu magistra przygotowuje się dwie takie prace. Pierwsza, licencjacka, jak już jej sama nazwa wskazuje, stanowi zwieńczenie studiów na poziomie licencjackim. Z kolei napisane prace magisterskie oznaczają koniec podstawowego toku studiów, których ukończenie oznacza możliwość tytułowania się mianem magistra.

cena pracy licencjackiej

Oczywiście styczeń roku, w którym kończy się studia nie jest momentem, w którym rozpoczyna się pisanie pracy dyplomowej. Tego typu działania rozpoczynają się już znacznie wcześniej, bo co najmniej na początku ostatniego roku studiów, choć pewne przygotowanie metodologiczne, w postaci proseminariów, odbywa się już na przedostatnim roku.

W styczniu jednakże poziom studenckiej adrenaliny, związanej z przygotowywaniem pracy dyplomowej zaczyna powoli się podnosić. W tym okresie promotorzy prac oczekują przedstawienia przynajmniej części napisanego tekstu, tak aby móc ocenić czy autor zmierza w dobrym kierunku, a także aby móc udzielić mu niezbędnych wskazówek, które przełożą się na większą wartość merytoryczną końcowej pracy.

Ceny pracy licencjackiej i magisterskiej

Osobiste pisanie prac magisterskich i licencjackich wbrew pozorom nie jest jednak normą wśród studentów. Bardzo często bowiem zdarza się, że tego typu usługę zlecają oni dla specjalizujących się w tego typu działalności osób. Jest to oczywiście niezgodne z regulaminem studiów i etyką studencką, jednakże tego typu zarzuty nie robią wrażenia na osobach korzystających z takiego rozwiązania.

Podstawowym nasuwającym się pytaniem jest więc to, jaka jest cena pracy licencjackiej, bądź też magisterskiej napisanej przez inną osobę. Odpowiedzi jednoznacznej trudno jest udzielić, bowiem nie istnieje rzecz jasna jednolity taryfikator tego typu usług. Ponadto ceny będą się różniły w zależności od kierunku studiów i tematu samej pracy.

Szybkie prześledzenie internetowych forów pozwala jednakże na poczynienie ustalenia, że ceny najtańszych prac licencjackich rozpoczynają się od nieco ponad 1000 zł. W przypadku prac magisterskich podstawowa cena jest o kilkaset wyższa. Wychodzi na to, że jednak uczucie słodkiego lenistwa jest bezcenne.