Popularność studiów prawniczych od wielu lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Żadna polska uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach prawniczych oraz związanych z prawem nie może narzekać na brak zainteresowania. Często o jedno miejsce w procesie rekrutacyjnym ubiega się nawet kilkunastu kandydatów. Co sprawia, że studia prawnicze są aż tak oblegane? Skąd w młodych ludziach taka chęć do studiowania prawa?

Studia prawnicze nie są łatwe

Prawo polskie z całą pewnością nie należy do najprostszych. Być może jego nauka nie jest równie wymagająca, jak nauka prawa opartego na precedensach (prawo precedensowe, charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa, ale i ogromnej ilości powstających nieustannie precedensów, które współtworzą prawo na równi ze zwykłymi aktami prawnymi i stanowią równoprawną z nimi podstawę do wydawania wyroków), jednak stopień jego rozbudowania oraz trudna do przyswojenia ilość przepisów sprawiają, że studia prawnicze w naszym kraju wymagają od studentów wyjątkowo dużo pracy i poświęcenia.

Studia prawnicze

Studia prawnicze

A praca ta jest tym trudniejsza, że typowy dla wszelkiego typu opracowań naukowych, podręczników oraz opisów język prawniczy jest językiem specyficznym, różniącym się wyraźnie od używanego na co dzień. Przesycenie naukową terminologią i zwrotami typowymi dla dziedziny prawa wymaga od studentów dużej wiedzy i cierpliwości w przyswajaniu go. To, co dla przeciętnego człowieka wydaje się bowiem niezrozumiałym, prawniczym kodem, dla nich musi być w pełni przejrzystym przekazem informacyjnym. Tylko w ten sposób będą mogli nie tylko przebrnąć przez kolejne kodeksy, ale przede wszystkim porozumiewać się na płaszczyźnie profesjonalnej zarówno ze swoimi wykładowcami, jak i – po ukończeniu studiów prawniczych – ze swoimi współpracownikami.

Ale gwarantują doskonałą pracę

Choć studia prawnicze nie są łatwe (podobnie jak następująca po nich aplikacja), niosą ze sobą całą masę korzyści dla każdego, kto zdecydował się je wybrać. Pierwszą i najważniejszą korzyścią jest ogromna perspektywa pracy na atrakcyjnym stanowisku w dobrym miejscu i szansa na bardzo szybki rozwój. Wystarczy prześledzić zestawienia, w których zgromadzono listy osób zajmujących ważne stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, w sektorze administracji rządowej lub samorządowej. Już pobieżna analiza pokazuje, jak wiele z tych osób ma za sobą dobre studia prawnicze. Ich praca coraz częściej doceniana jest właśnie w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Co ciekawe, bez względu na wybór miejsca pracy, osoby takie mogą liczyć na naprawdę atrakcyjne wynagrodzenie, co odzwierciedla dużą konkurencję pracodawców ubiegających się o to, aby zatrudnić u siebie pracowników z wykształceniem prawniczym.