Odzież medyczna dla pielęgniarek i lekarzy jest niezwykle ważna. Jest ona zmieniana za każdym razem, kiedy osoby te wchodzą na teren szpitala, co wiąże się z jej wszechstronnym zastosowaniem.

Odzież medyczna chroni przed wirusami i bakteriami

Ubrania medyczne przede wszystkim mają za zadanie chronić przed przynoszeniem z domu różnego rodzaju bakterii i wirusów przez personel szpitala. Jak wiadomo, osoby chore mają obniżoną odporność i bardzo szybko łapią różne infekcje. Każda pielęgniarka czy lekarz mogą na odzieży prywatnej przynieść z domu bakterie czy wirusy. Stosowanie ubrań medycznych każdego dnia w pracy wyklucza taką sytuację. Działa to również w drugą stronę, bakterie nie są również wynoszone ze szpitala na zewnątrz.

ubrania medyczne

Ochrona przed rozpowszechnianiem się bakterii na inne oddziały

Często istnieje również konieczność przebierania odzieży medycznej przy odwiedzaniu kolejnych oddziałów w szpitalu. W ten sposób eliminuje się możliwość przenoszenia szkodliwych substancji z jednego oddziału na drugi. Ponadto inne ubrania medyczne stosuje się na salach operacyjnych i zabiegowych, a inne przy chodzeniu na sale pacjentów. Ma to za zadanie wykluczyć sytuację, w której bakterie przenoszą się z jednego miejsca na drugie.

Dlatego też tak ważne jest noszenie każdego dnia tylko i wyłącznie czystej odzieży medycznej. W związku z tym zarówno pielęgniarki, jak i lekarze posiadają kilka kompletów takich ubrań, które są regularnie zmieniane i specjalnie czyszczone.

Ubrania medyczne są znakiem rozpoznawczym

Warto pamiętać również o tym, że dzięki ubraniom medycznym, jest się w stanie odróżnić zwykłego pacjenta czy odwiedzającego od personelu szpitala. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki nim zarówno pacjenci, jak i osoby ich odwiedzające wiedzą do kogo się zwrócić o pomoc. Ponadto dzięki innym strojom pielęgniarek i lekarzy, każda osoba odwiedzająca wie do kogo udać się w określonych sprawach. Gdyby nie ubrania medyczne to w szpitalach panowałby chaos. Do niektórych pomieszczeń mają dostęp tylko określone osoby, które również wyróżnia strój.