Każda wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do wyłonienia zarządu, który z kolei może z kolei powierzyć swoje obowiązki osobie trzeciej czy profesjonalnej firmie zajmującej się kompleksową obsługą nieruchomości. Coraz częściej warszawscy zarządcy nieruchomości zajmują się nie tylko administracją. Za co więc tak naprawdę odpowiada zarządca nieruchomości?

Co mówi o obowiązkach zarządy nieruchomości ustawa, a co może znaleźć się w umowie?

Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządca nieruchomości w Warszawie zajmuje się podejmowaniem decyzji i dokonywaniem czynności mających na celu zagwarantowanie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej danej nieruchomości. Jego obowiązkiem jest także zapewnienie bezpieczeństwa i właściwego użytkowania obiektem. Chodzi tutaj także o kwestie związane z administracją nieruchomości i czynności mające na celu utrzymanie obiektu w należytym stanie. Jednym z wymogów jest również konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Warszawscy zarządcy nieruchomości odpowiadają więc za wszelkie decyzje i czynności mające związek ze sferą finansowo-ekonomiczną wspólnoty. To oni dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, przeprowadzanie remontów, kontrole techniczne obiektu. Jeśli zaś chodzi o kwestię sprzątania nieruchomości czy też pielęgnowania znajdującej się na jej terenie zieleni, to konieczne jest wpisanie tego typu obowiązków w umowie zawieranej pomiędzy zarządcą a wspólnotą mieszkaniową.

Warszawscy zarządcy nieruchomościami a obowiązki zawarte w umowie

Jeśli wspólnota mieszkaniowa decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy czy też zarządcy, to konieczne jest sporządzenie szczegółowej umowy, w której zostaną zawarte wszystkie obowiązki. To zarządca reprezentuje wspólnotę w różnego typu instytucjach oraz prowadzi jej szczegółową dokumentację związaną ze stanem techniczny obiektów i ich eksploatacją. Wszystkie te dokumenty muszą być też właściwie archiwizowane.

Kolejnymi obowiązkami zarządcy jest zadbanie o stały dopływ wody, prądu, ciepła, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwacja nieruchomości, utrzymanie czystości, ubezpieczenie budynku, przeprowadzanie przeglądów nieruchomości i wszystkich urządzeń oraz zapewnienie całodobowego pogotowania technicznego. Zarządca nieruchomości w Warszawie zajmuje się też organizacją remontów i modernizacją budynków. To on odpowiada za czuwanie nad przebiegiem pracy i trzymaniem się wyznaczonych terminów. Jest on zobowiązany do udostępnienia mieszkańcom szczegółowych informacji i dokumentacji na temat rozliczeń finansowych, książek opłat i realizacji usterek.