Zawory celkowe to bardzo precyzyjne urządzenia, które stosowane są w bardzo różnych gałęziach przemysłu. Bardzo często wykorzystywane są one przy transporcie oraz przy dozowaniu substancji sypkich, a także transporcie pneumatycznym czy instalacjach odpylających.

Zawory dozujące celkowe – czym się charakteryzują?

Dozowniki celkowe stosuje się najczęściej jako układy dozująco-podające produkty sypkie oraz śluzy, które ograniczają przepływ powietrza w instalacjach odpylania. Ponadto zawory dozujące znajdują również zastosowanie w systemach centralnego odkurzania oraz w transporcie pneumatycznym. Dodatkowo jeśli są one certyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX 95, zawory mogą być wykorzystane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, a także jako tzw. systemy autonomicznego odsprzęgania wybuchu.

Podział zaworów celkowych

Dozowniki celkowe można podzielić na trzy podstawowe kategorie pod względem ich wykorzystania:

  • zawory w wykonaniu zwykłym – nie mogą być one stosowane w strefach zagrożenia wybuchem, ani tym bardziej jako systemy odsrzęgania wybuchu;
  • dozowniki z certyfikatem ATEX dopuszczającym je do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – pod warunkiem odpowiedniego doboru nie stanowią one źródła zapłonu atmosfery potencjalnie wybuchowej. Taki zawór celkowy może być także wykorzystany jako układ odsrzęgania wybuchu.
  • zawory posiadające certyfikat ATEX, który dopuszcza je do pracy i w środowisku zagrożenia wybuchem, i w formie autonomicznego układu odsprzęgającego wybuch. Dozownik jest wówczas odporny na przebicie się ciśnienia lub płomienia.

Regularne serwisowanie zaworów

Każdy układ przeciwwybuchowy, aby działał bez zarzutu musi być regularnie i dość skrupulatnie serwisowany. Podobnie sprawa się ma z dozownikami celkowymi opatrzonymi certyfikatem ATEX. Najczęściej producenci w specyfikacjach technicznych podają maksymalne okresy pomiędzy przeglądami zaznaczając oczywiście, że częstotliwość przeglądów zależy od warunków pracy urządzenia. Ponadto kolejne czynności serwisowe powinny również zostać określone przez użytkowników instalacji na bazie doświadczeń ruchowych. W praktyce oznacza to, że zawory dozujące muszą przechodzić regularne przeglądy nawet kilka razy w roku. W przeciwnym wypadku grozi to utratą ważności certyfikatu ATEX, który z kolei obowiązuje dla maksymalnej dopuszczalnej szczeliny pomiędzy łopatkami rotora, a korpusem zaworu.

Zawory celkowe mogą się charakteryzować wysoką jakością wykonania oraz bardzo długą i niezawodną pracą, ale należy o nie dbać i poświęcać dużo uwagi całemu procesowi serwisowania i niezbędnych napraw.